Úvod

Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví

Reg. číslo TL02000434

Projekt získal podporu v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášenou Technologickou agenturou ČR

Doba řešení: 01/2019 – 12/2022

 

Projekt Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví je realizován ve spolupráci odborníků z Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy finanční a správní, a.s. a Asociace malých a středních podniků živnostníků ČR. Projekt je podporován Technologickou agenturou České republiky a probíhá v letech 2019 až 2022

 

VUT je mezinárodně uznávanou vzdělávací institucí, která zájemcům nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti. Významnou část aktivit univerzity tvoří výzkum a vývoj.

Fakulta podnikatelská se dlouhodobě věnuje výzkumu a spolupráci s rodinnými podniky. Výsledky výzkumu pravidelně publikuje v rámci workshopů, konferencí i v odborných knih, jako jsou Rodinné podnikání, Podnikatelský plán, Založení a řízení společnosti, které vydalo nakladatelství Computer Press. Další významnou oblastí výzkumu je hodnocení výkonnosti podniků, predikce bankrotu a určování hodnoty podniků.

V tomto projektu spojujeme znalosti z obou oblastí s cílem vytvořit metodiku určování hodnoty rodinných podniků.

 

 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. je vzdělávací a výzkumná instituce, která se dlouhodobě věnuje výzkumu rodinného podnikání, zejména strategii a nástupnictví v rodinných podnicích. Úzce spolupracuje s Asociací malých a středních podniků a živnostníku, zejména v rámci platformy Rodinná firma formou vzdělávacích akcí, diskusí u kulatých stolů, spolupráce v rámci setkávání nástupníků rodinných podniků.

 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v České republice. V její členské základně jsou významně zastoupeny rodinné podniky. Její zásluhou se také v roce 2019 podařilo do české legislativy ukotvit definici rodinného podniku.

Asociace organizuje semináře, konference, workshopy, pracovní snídaně, online projekty pro nejrůznější segmenty podnikání. Od roku 2015 se intenzivně věnuje generační výměně v rodinných podnicích a organizuje pravidelná setkání jejich zástupců. Každoročně vyhlašuje program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast, v roce 2018 proběhl Rok rodinného podnikání 2018. Je vyhlašovatelem soutěže o nejlepší rodinný podnik roku.

V rámci projektu působí jako interní aplikační garant.

 

 

CD Rating, s.r.o.

CD Rating je znalecký ústav působící v Brně. Zabývá se zpracováním návrhů projektů, hodnocením výkonnosti projektů a podniků, jako i oceňováním majetku a podniků.

V rámci projektu působí jako externí aplikační garant.