Kontakt

Adresa

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská

Kolejní 2906/4
612 00 Brno
Česká republika