Výstupy řešení

Metodika

 

Manuál

 

Kniha

REŽŇÁKOVÁ, M.; BRYCHTA, K.; KARAS, M.; PETRŮ, N.; PĚTA, J.; SRBOVÁ, P.; TOMÁŠKOVÁ, A.; ŽIŽLAVSKÝ, O. Určování hodnoty rodinných podniků v procesu nástupnictví. společenské vědy. společenské vědy. Brno: VUTIUM, 2022. 177 s. ISBN: 978-80-214-6130-7.

 

Publikace v časopisech

PETRŮ, N. a A. TOMÁŠKOVÁ. The preferred usage of equity and debt financing in family businesses: evidence from Czech Republic. Investment Management and Financial Innovations. 2020, 17(3), 27-39. ISSN 1810-4967. Dostupné z: doi:10.21511/imfi.17(3).2020.03

BŘEČKOVÁ, P. a M. KARAS. Online technology and promotion tools in SMEs. Innovative Marketing. 2020, 16(3), 85-97. ISSN 1814-2427. Dostupné z: doi:10.21511/im.16(3).2020.08

JURÁSEK, M., N. PETRŮ, Z. CAHA a J. BELAS. Values of family businesses in Czech Republic in the context of socioemotional wealth. Economics and Sociology. 2021, 14(2), 184-208. ISSN 2071-789X. Dostupné z: doi:10.14254/2071-789X.2021/14-2/10

TOMASKOVA, A., R. SMIETANSKI a M. HALOUZKA. The interdependency between a family company's name and a family name. Marketing and Management of Innovations. 2021, 5(2), 115-132. ISSN 2227-6718. Dostupné z: doi:10.21272/mmi.2021.2-10

ŽIŽLAVSKÝ, O. a N. JANÍČKOVÁ. The Role of Innovation in Small and Medium-Sized Family Firms: A Literature Review. Archives of Business Research. 2021, 9(5), 102-120. ISSN 2054-7404. Dostupné z: doi:10.14738/abr.95.10221

PETRŮ, N. a M. NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Insights on Trends of Academic Research into Family Business. ACTA VŠFS. 2021, 15(1), 9-35. ISSN 1802-7946. Dostupné z: doi:10.37355/acta-2021/1-01

PETRŮ, N. a H. LIPOVSKÁ. Intellectual property protection as the non-financial asset of a family business in the Czech Republic. Trendy v podnikání. 2022, 10(1), 40-53. ISSN 2788-0079. Dostupné z: doi:10.24132/jbt.2022.12.1.40_53

BRYCHTA, K. Specifics of Family Business from Tax Law Perspective with Emphasis on Selected Aspects of Intergenerational Succession – a Case of the Czech Republic. Review of Economics and Finance. 2022, 20(1), 693-703. ISSN 1923-8401. Dostupné z: doi:10.55365/1923.x2022.20.80

 

Publikace na konferencích

SRBOVÁ, P. FAMILY BUSINESS OWNERS PLAN OVER THE LONG TERM: FRAMEWORK OF RESEARCH AND PRELIMINARY RESULTS COVERING THE CZECH REPUBLIC. In: DOKBAT 2019 - 15th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2019, 2019, s. 950-957. ISBN 978-80-7454-893-2. Dostupné z: doi:10.7441/dokbat.2019.094

SRBOVÁ, P. a M. REŽŇÁKOVÁ. The Family Influence on Business: Czech Family Companies. In: The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Žilina: University of Zilina, 2021, s. 1-11. ISBN 978-171-38-241-4. ISSN 2261-2424. Dostupné z: doi:10.1051/shsconf/20219205025

SRBOVÁ, P. a M. REŽŇÁKOVÁ. Value of private family firms and its specifics. In: IFERA 2020 PROCEEDINGS: Bridging Past and Future in Family Business. USA: IFERA, 2020, s. 200-200. ISBN 979-12-200-6730-0.

SRBOVÁ, P., M. KARAS, J. PĚTA a M. REŽŇÁKOVÁ. Do family businesses perform better than non-family businesses? The situation in Czech companies. In: Proceedings of the 11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Entrepreneurship and Management. Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2021, s. 137-146. ISBN 978-83-65605-43-6. ISSN 2544-2384. Dostupné z: doi:10.24136/eep.proc.2021.3

SRBOVÁ, P., M. REŽŇÁKOVÁ a J. PĚTA. Family Firms Specifics: Business Impact on Family Climate. In: Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation. Brno: Faculty of Business and Management, 2021, s. 143-149. ISBN 978-80-214-6005-8.

SRBOVÁ, P. a M. REŽŇÁKOVÁ. SUCCESSION PLANNING IN FAMILY BUSINESSES: THE ROLE OF LONG-TERM PLANS. In: 76th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Building Resilient Society". Zagreb: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021, s. 126-135. ISSN 1849-7535.

KARAS, M., M. REŽNÁKOVÁ a P. SRBOVÁ. PREDICTING THE VALUE OF CZECH FAMILY BUSINESSES: WHAT FACTORS INFLUENCE VALUE CREATION?. In: 8th International Scientic Conference on BUSINESS TRENDS 2022. Plzeň: Faculty of Economics University of West Bohemia in Pilsen, 2022. s. 56-67. ISBN 978-80-261-1126-9.

 

Organizované workshopy a konference

Workshop zaměřený na specifika rodinných firem konaný dne 25. 6. 2020

Mezinárodní vědecká konference Rodinné podnikání, mezigenerační milníky a generátory jejich hodnot konaná dne 21. 9. 2021

Workshop na téma Řízení dlouhodobé perspektivy a výkonnosti rodinných podniků konaný dne 10. 11. 2022