Harmonogram

Řešení projektu je rozděleno do několika etap:

  1. rok: Příprava a realizace dotazníkového šetření
  2. rok: Statistické vyhodnocení dat, prezentace dílčích výsledků a workshop
  3. rok: Odvození modelu predikce hodnoty podniku, prezentace výsledků
  4. rok: Vytvoření finální verze modelu na základě získané zpětné vazby od odborné veřejnosti a odborných garantů projektů. Vytvoření a certifikace metodiky, prezentace výsledků.

 

Plánované výstupy projektu:

Výstup Kategorie Termín
Příspěvek na téma Finanční a nefinanční generátory hodnoty rodinných podniků konference 09/2020
Článek na téma Specifika rodinných firem - empirický výzkum článek 11/2020
Článek na téma Výkonnost a value drivers rodinných podniků článek 12/2020
Článek na téma Význam inovací v rodinných podnicích pro jejich dlouhodobou perspektivu článek 12/2020
Organizace workshopu na téma Specifika rodinných firem workshop 12/2020
Článek na téma Daňové aspekty rodinných podniků - případová studie ČR článek 09/2021
Příspěvek na téma Predikce hodnoty rodinných podniků konference 10/2021
Organizace workshopu na téma Konference rodinných podniků workshop 01/2022
Manuál a software pro stanovení hodnoty rodinných podniku manuál 05/2022
Organizace workshopu na téma Řízení dlouhodobé perspektivy a výkonnosti rodinných podniků workshop 05/2022
Metodika stanovení generátorů a hodnoty rodinných podniku metodika 10/2022
Odborná kniha na téma Specifika rodinných podniků a určování jejich hodnoty kniha 12/2022