Zapojte se do spolupráce

Znalost hodnoty podniku a faktorů, které ji ovlivňují, můžete využít při snaze o efektivní řízení podniku a odhalování případných rezerv, jednání s potenciálními věřiteli nebo investory, při přípravě předání podnikání, nebo jeho prodeji.

K tomu potřebujeme poznat situaci v rodinných podnicích a porovnat Vaše zkušenosti s našimi znalostmi. Rádi bychom se s Vámi setkali a společně s Vámi vyplnili dotazník, který je určen pro majitele rodinných podniků. Dotazník je rozdělen na dvě části. První část obsahuje otázky k určení specifik rodinných podniků, jako je počet zaměstnanců z rodiny či otázky ohledně nástupnictví. Tato část by měla trvat zhruba 30 minut. Druhá část je zaměřena na získání účetních informací za minulost a plánů do budoucna. Tyto údaje jsou nezbytné pro ocenění podniku. Časová náročnost této části závisí na společně dohodnuté formě poskytnutí informací.

Dotazník: sběr dat byl ukončen.

Za spolupráci na projektu od nás získáte:

  • návod na ocenění Vašeho podniku včetně softwaru (po ukončení projektu);
  • knihu věnující se oceňování rodinných podniků (po ukončení projektu);
  • pozvánky na workshopy a konferenci (v průběhu realizace projektu);
  • možnost využít odborné konzultace (v průběhu realizace projektu).